TRUNG TÂM TRỢ GIÚP

Hướng dẫn lấy lại tên đăng nhập và mật khẩu trên 5 PHÚT THUỘC BÀI

Đang xem:

BƯỚC 1: Bấm vào mục Lấy lại tên đăng nhập

BƯỚC 2: Nhập số điện thoại để lấy mã OTP

BƯỚC 3: Nhập mã OTP được gửi đến bạn và bấm Lấy lại tên đăng nhập

BƯỚC 4: Bấm vào biểu tượng con mắt để hiển thị mật khẩu, bạn cần ghi nhớ Tên đăng nhập và Mật khẩu này

BƯỚC 5: Bấm Xác nhận để quay về trang chủ và đăng nhập

BƯỚC 6: Nhập thông tin đăng nhập đã ghi nhớ ở Bước 4 và vào học

 

 

Thông tin này có hữu ích với bạn không?
Lượt xem: 29

Xem tiếp

Về trước: Hướng dẫn nâng cấp tài khoản