TRUNG TÂM TRỢ GIÚP

Hướng dẫn sử dụng Membership

Membership là tính năng mua các sản phẩm 5 phút thuộc bài, Hita Camp Online, các khoá học Online… của Tâm Trí Lực bằng số dư trả trước tại trang https://hitacamp.vn.

Để sử dụng Membership, bạn cần phải đăng nhập tài khoản tại https://hitacamp.vn/membership-zone/

Bước 1: Đăng nhập bằng OTP gửi qua email

Bước 2: Chọn sản phẩm và thêm vào giỏ hàng → Thanh toán → Điền thông tin người nhận hàng

Bước 3: Chọn hình thức thanh toán là 💰Mebership HITA → Kiểm tra email để nhận mã kích hoạt


VIDEO HƯỚNG DẪN

 

 

Powered by BetterDocs