TRUNG TÂM TRỢ GIÚP

Hướng dẫn học Hita Learning

Sau khi đăng ký thành công khoá học lần đầu tiên, bạn sẽ nhận được email thông báo Chúc mừng đã đăng ký thành công, kèm theo thông tin đăng nhập:

Sau khi vào màn hình đăng nhập, có 2 cách để bạn đăng nhập:

  • Cách 1: Đăng nhập bằng thông tin Email và Mật khẩu trong email
  • Cách 2: Dùng nút đăng nhập nhanh bằng Facebook, Gmail, Apple (yêu cầu các tài khoản này phải trùng với email bạn đã dùng đăng ký khoá học)

Khuyến khích bạn dùng cách 2 vì bạn sẽ không cần phải nhớ mật khẩu mỗi khi vào học.

Sau khi đăng nhập thành công, tại mục Khoá học của tôi, bạn chọn vào khoá học mình cần học.

Và đến đây là bạn có thể xem các video bài giảng rồi!

Chúc bạn có một hành trình học tập thành công.

Powered by BetterDocs